college

Mga Berso ng Kalungkutan (2006)

4:00:00 AM

Like most teenagers, I experienced heartbreak first-hand and it wasn’t exactly my favorite feeling in the world. Looking back, though, the whole thing isn’t so bad, because I did churn out A LOT of written work during this time. This is one of them. 

Marahil ako ay biktima ng aking mga gunita,
Ng mga alaalang hindi mawaglit sa aking isipan.
Alaala ng iyong mga matang malamlam,
Ng iyong tawang mala-musika,
At ng iyong ngiting may itinatagong kalungkutan
Ang siyang laman ng mga panaginip ko.
Hindi ko magagap
Ang kalupitan ng panahong
Hinahayaang sumikat pa ang araw
Gayong ito ang papatid
Sa sasaglit na oras
Na ang umiiral lamang ay ako at ikaw.
Tayong dalawa
Sa isang perpekto
Ngunit gawa-gawang mundo.

isawisay

You Might Also Like

0 thoughts

Hello, reader! Thank you for wasting your time reading my blog. I do hope you enjoyed whatever you stumbled upon. :)