Friendship

Pag-amin

4:40:00 AM

This is a song I wrote recently. My friend Gershwin and I will record the demo some time next week, when I get back from my vacation, and I’ll upload it here when it’s done. Too bad we didn’t finish the song in time for a local songwriting competition. But that’s okay - we both have other entries.

The song is written in my mother tongue, Filipino. It’s called Pag-Amin (Confession).

Sabi ko noon, hindi kita gusto
Sabi ko noon, hindi ikaw ang tipo
Iba ang ‘yong mahal, yan ang totoo
Ngunit sa ngayon isip ko’y kay gulo

Sabi ko noon, di ako mahuhulog

Sabi ko noon, buo na ang loob
Di tayo bagay, ‘yan ang totoo
Di ako ang para sayo

Maaari pa bang bawiin

Ang mga salitang nasambit
Ng mga labing
Hindi nag-iisip

Sige na, eto na, aaminin ko na

Pangarap ay ikaw, wala nang iba
Kahit ang puso mo’y para sa kanya
Hindi mapigilan ang nadarama

Sabi ko noon, ito’y isang laro

Sabi ko noon, hanggang dito lang ito
Wala magbabago, yan ang totoo
Alam kong hindi magiging tayo

Maaari pa bang bawiin

Ang mga salitang nasambit
Ng mga labing
Hindi nag-iisip

Isang araw sa paggising ko

Ikaw ang siyang hinahanap ko
Pinagmamasdan ang larawan mo
Nangangarap na ako’y kasama mo
Kahit pa sa iyo’y wala lang ito

Sabi ko noon, di ako aasa

Pero sa ngayon, puso ko'y sa iyo
Sa isip ko, ikaw ang totoo
Andito lang ako, lagi sa tabi mo

isawisay

You Might Also Like

0 thoughts

Hello, reader! Thank you for wasting your time reading my blog. I do hope you enjoyed whatever you stumbled upon. :)